Weksle

  • Instrumenty dłużne (weksle, obligacje) – sporządzanie dokumentacji;
  • pomoc w uzyskiwaniu zabezpieczeń wierzytelności – weksli, gwarancji bankowych;
  • dochodzenie należności z weksli.