Upadłość konsumencka

  • Analiza sytuacji majątkowej dłużnika
  • pomoc w pozyskaniu dokumentów wymaganych do wniosku
  • analiza dokumentacji i wybór właściwego postępowania
  • przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej
  • reprezentacja na rozprawie
  • sporządzenie wszelkich pism w toku postępowania.